LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Geen heropening tunneltje Molenpad

Maandag 28 Maart 2022 | reacties 2
plattegrond-vlgs-bestek-tunneltje

De gemeente Nijmegen heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het historisch spoortunneltje, dat vroeger door de spoordijk in Lent zat, uit te graven. De conclusie van dit onderzoek is dat uitgraven miloenen gaat kosten. Het college van de gemeente Nijmegen vindt dit te kostbaar en heeft daarom besloten het tunneltje niet uit te graven.

 

Waarom is het zo duur?

Het spoortalud waar het tunneltje in ligt is eigendom van ProRail. Daarom mogen werkzaamheden alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde aannemers en in opdracht van ProRail. ProRail wil alleen medewerking verlenen aan het openen van het tunneltje als alle kosten worden betaald door de gemeente Nijmegen. Omdat de bouwkundige staat van het tunneltje onduidelijk is, is ook niet duidelijk of het een kwestie is van het zand wegscheppen of dat een ingrijpend herstel dan wel een nieuwe tunnel nodig is. Om de bouwkundige staat te achterhalen, moet het tunneltje gedeeltelijk worden uitgegraven. ProRail eist dat er daarvoor een hulpconstructie wordt aangebracht en een treinvrije periode wordt aangevraagd. Daarnaast is er een verdenking van niet gesprongen explosieven in de spoordijk en zit er vervuiling in de grond. Daarom wordt voor het heropenen van de tunnel uitgegaan van kosten van 6 miljoen euro. Dit terwijl het tunneltje vanwege de afmetingen alleen geschikt te maken is voor voetgangers. Daarom vindt het Nijmeegse college de kosten voor heropening van het tunneltje onevenredig hoog.

 

Historie

Na de aanleg van de spoorlijn in 1878-1879, is ter hoogte van de Parallelweg een tunneltje gemaakt als verbinding tussen de twee delen van Lent. Tijdens de Tweede wereldoorlog vond op 20 september 1944 een dramatische gebeurtenis plaats: volgens ooggetuigen schoot een SS’er zijn automatisch geweer leeg in de tunnel waar ruim 100 Lentenaren schuilden voor het oorlogsgeweld. Daarbij vielen 3 doden en driekwart van de mensen raakten gewond. Begin jaren ‘50, tijdens de Koude Oorlog, werd het tunneltje dichtgemaakt als onderdeel van de IJssellinie. Een aantal bewoners van Lent hebben de wens dat het oude spoortunneltje heropend wordt als extra verbinding voor langzaam verkeer tussen Hoge Bongerd en Hof van Holland. Het college van de gemeente Nijmegen heeft onlangs dus besloten dat niet te doen, maar wil wel graag met de Wijkraad Lent mee denken over een herdenkteken dat memoreert aan gebeurtenissen die hier in de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden.

« Terug naar het overzicht

Reacties

David (donderdag 31 maart 2022)

Jammer, maar begrijpelijk gezien de kosten.

David (donderdag 31 maart 2022)

Jammer, maar begrijpelijk gezien de kosten.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media