LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Eerste werkzaamheden Ruimte voor de Waal Nijmegen nog dit jaar zichtbaar

Maandag 16 Juli 2012 | reacties 0
dyn-west000320aangepast-04

Waarschijnlijk zijn al voor het einde van dit jaar de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de dijkteruglegging bij Lent zichtbaar. De aannemerscombinatie i-Lent, die het werk definitief gegund heeft gekregen, gaat naar verwachting al in het laatste kwartaal van dit jaar aan de slag in het gebied. Ruim voor de start van de werkzaamheden worden bewoners en belanghebbenden geïnformeerd over de planning en werkwijze.

 

 

De combinatie i-Lent, die wordt gevormd door Dura Vermeer Divisie Infra BV en Ploegam BV, voert de komende vier jaar het werk uit om de Waal bij Nijmegen meer ruimte te geven. De werkzaamheden bestaan uit het verleggen van de dijk, het graven van een nevengeul in de uiterwaarden, de bouw van drie bruggen en het aanleggen van een nieuwe kade. Eind 2015 moeten de werkzaamheden voor de waterveiligheid zijn afgerond; i-Lent moet het hele project uiterlijk augustus 2016 gereed hebben.

 

De aannemer heeft op hoofdlijnen zijn planning en aanpak gereed. De komende jaren wordt steeds gelijktijdig op verschillende plekken en aan verschillende onderdelen gewerkt. Zo zal de nevengeul in verschillende stappen worden gegraven en ook de dijk wordt in delen aangelegd. Voor de verlenging van de Waalbrug wordt eerst een bypass gemaakt, om de hinder voor het verkeer van en naar Nijmegen tijdens het werk zo beperkt mogelijk te houden. De verlengde Waalbrug wordt - net als de twee andere bruggen – eerst op het land gebouwd. Pas daarna wordt de grond onder de bruggen weg gegraven. Om de overlast voor de omgeving te beperken vindt het transport zoveel mogelijk plaats per schip en zal in het werkgebied een bouwweg worden aangelegd.

 

Nu de definitieve gunning aan i-Lent een feit is, kan de aannemer zijn opdracht verder gaan voorbereiden. Voordat de werkzaamheden starten, krijgen omwonenden en andere belanghebbenden informatie van de gemeente en de aannemer over de planning en werkwijze.

 

Het project Ruimte voor de Waal Nijmegen is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Om meer ruimte te geven aan de rivieren en zo overstromingen te voorkomen, geeft het Rijk op meer dan 30 plaatsen ruimte aan de rivieren. Bij de Waal in Nijmegen gebeurt dat door verlegging van de Lentse Waaldijk en de aanleg van een nevengeul in de uiterwaarden. Door het graven van de nevengeul ontstaat er - in het hart van Nijmegen - een eiland in de Waal met ruimte voor wonen, recreatie en cultuur, water en natuur. Het eiland wordt verbonden met Nijmegen-Noord door middel van drie bruggen: twee nieuwe bruggen en een verlenging van de Waalbrug.

 

Bron: persbericht gemeente Nijmegen 16 juli 2012

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media