LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Corporaties bouwen 2750 woningen tot 2014

Maandag 13 December 2010 | reacties 0
Vandaag ondertekenden wethouder Jan van der Meer en de directeuren van de Nijmeegse woningcorporaties een nieuwe raamovereenkomst voor de periode 2010 tot 2015. In de nieuwe raamovereenkomst staan de gezamenlijke stedelijke opgaven op het gebied van wonen. Het gaat dan om het verder terugdringen van het woningtekort, het investeren in wijkaanpak, de woonlasten en energiebesparing, de huisvesting van bijzondere groepen en de woonruimteverdeling.

Om het woningtekort in te lopen zijn er tot 2020 circa 11.000 nieuwe woningen nodig. Dat zijn zo’n 1000 woningen per jaar. Voor de periode tot 2014 denken de corporaties 2.750 woningen te kunnen realiseren, waarvan 600 in de Waalsprong.

Met de corporaties is afgesproken dat de huur voor een betaalbare huurwoning licht mag stijgen als er energiemaatregelen zijn getroffen. Ondanks de beperkte huurstijging zullen de totale woonlasten voor de huurder niet hoger worden. Dit komt doordat de energiemaatregelen zorgen voor een lager energieverbruik in huishoudens. Voor bestaande woningen met energiemaatregelen is een maximale huurgrens van 548 euro overeengekomen, voor nieuwbouw 575 euro. Deze betaalbaarheidsgrens voor nieuwbouw geldt tot 1 januari 2013. Afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijzen kan deze grens voor de periode 2013 – 2015 worden verhoogd tot maximaal 600 euro. Met deze afspraken loopt Nijmegen voorop in Nederland.

De woningcorporaties gaan door met het treffen van energiebesparende maatregelen aan hun woningvoorraad. De ambitie is dat in 2020 al die woningen samen minstens 20% minder energie gebruiken door aanbrengen van ondermeer isolatie, dubbelglas, kierdichting, zonneboilers en hoogrendement-combiketels. De gemeente stelt voor deze projecten € 1,7 miljoen beschikbaar.

Gemeente en corporaties gaan verder samenwerken aan verbetering van de leefbaarheid in de wijken. Dit gebeurt aan de hand van wijkvisies voor de wijken Waterkwartier, Willemskwartier, Wolfskuil, Hatert en Heseveld maar ook voor diverse aanpakwijken. Daar waar het wonen in huurcomplexen onder de maat raakt, gaan gemeente en corporaties samen met bewoners convenanten sluiten om het tij te keren en de leefbaarheid te verbeteren.

Op basis van dit stedelijk raamwerk sluiten gemeente en woningcorporaties in 2011 bilaterale prestatieovereenkomsten. Hierin komen concrete afspraken over energiebesparing en duurzaamheid, de exacte locaties voor nieuwbouw en over wonen en zorg.

De uitwerking van het nieuwe regeerakkoord en Europese regelgeving zijn van invloed op de woningmarkt en op de investeringsruimte van woningcorporaties. In de loop van 2011 zal bekend worden welke gevolgen dit precies heeft. Gemeente en corporaties volgen deze ontwikkelingen nauwlettend en bespreken welke afspraken uit de raamovereenkomst in 2011 mogelijk heroverwogen dienen te worden.
 

Persbe richt gemeente  Nijmegen 13 december 2010

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media