LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Bouw nieuw transformatorstation naar volgende fase

Donderdag 4 Juni 2020 | reacties 0
voorpagina

De bouw van een nieuw transformatorstation van TenneT en Liander vlakbij bedrijventerrein Park15, ten zuiden van de A15, is weer een stap dichterbij. Dinsdag 2 juni heeft het college van B&W van de gemeente Nijmegen het bestemmingsplan voor deze locatie vastgesteld.

 

Nijmegen-Noord is volop in ontwikkeling. In korte tijd zijn veel woningen en voorzieningen gerealiseerd. Daarnaast is er een windpark ontwikkeld en staan er in de omgeving nog een aantal windmolens en zonneweides in de planning. Ook breidt dit deel van Nijmegen komende jaren nog meer uit met verschillende woonwijken. Door al deze ontwikkelingen is het nodig het elektriciteitsnet uit te breiden. Zo kunnen we ook de komende jaren duurzame initiatieven in de omgeving mogelijk maken. Daarom bouwen Liander en TenneT hier een nieuw transformatorstation vlakbij de A15 en Rietgraaf. Op dit moment staat op deze locatie een hoogspanningsmast van TenneT. Grote afnemers van stroom zitten dichtbij deze locatie en hier is ruimte voor de bouw van het nieuwe transformatorstation.

 

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, zoals naar geluid. Daaruit blijkt dat het transformatorstation voldoet aan de geluidsnormen. Onder meer doordat de transformatoren straks aan 3 zijden ommuurd is, zodat er zo min mogelijk geluidhinder is. Daarnaast is er ook onderzoek gedaan naar de bodem, niet gesprongen explosieven en flora en fauna. Er moet natuurinclusief gebouwd worden en daarvoor is een beeldkwaliteitsplan gemaakt voor het gebouw en de inpassing in het landschap. 

 

Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan

Eerder dit jaar heeft het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegen. Uit de vijf zienswijzen die daarop binnen zijn gekomen, bleken onder andere zorgen over de inpassing in het landschap. De gemeente, TenneT en Liander zijn en gaan hierover in gesprek met de indieners. Nu het college van B&W het bestemmingsplan heeft vastgesteld, zal het aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming.

 

transformator

 

Lees hier ook eerdere berichtgeving over het transformatorstation. 

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media