LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Bewoners Waalsprong beslissen mee over zorg en welzijn

Donderdag 23 Mei 2013 | reacties 0
cwzpatient

Tot nu toe bepaalde de gemeente welk aanbod aan zorg en welzijn er nodig was in een wijk en gaf daarvoor ook uitvoeringsopdrachten aan zorg- en welzijnsinstellingen. De gemeente Nijmegen wil dit anders gaan doen in de pilot ‘maatschappelijk opdrachtgeverschap’ in Nijmegen-Noord.

 

Bewoners aan zet
Samen met bewoners en professionals in de wijken Lent en Oosterhout brengt de gemeente in kaart welke vragen er spelen op het gebied van zorg en welzijn. Voorbeelden van te bespreken thema’s zijn de voorzieningen voor ouderen, opvoedingsondersteuning en WMO-voorzieningen. De bewoners van de Waalsprong  beslissen dus mee over welke zorgverlening en welzijnsvoorzieningen hun wijk nodig heeft. Ook denken zij na over oplossingen voor voorzieningen die door bezuinigingen weg kunnen vallen: wat kunnen bewoners zelf of samen oplossen en waarvoor is de inzet van professionals en middelen nodig. De wensen van bewoners worden voorgelegd aan de zorg- en welzijnsinstellingen, die hiervoor een gezamenlijk aanbod samenstellen. Het doel is om vóór 2014 één contract af te sluiten met de grootste instellingen.

 

Praat mee met Noorderstroom
Bewoners communiceren met elkaar over deze vraagstukken onder de naam Noorderstroom: via Twitter @Nnoorderstroom, de wijkwebsites en wijkbladen en op www.facebook.com/NijmegenNoorderstroom.

 

Waarom ‘maatschappelijk opdrachtgeverschap’?
De kosten van de zorg stijgen, maar de budgetten slinken. De gemeente krijgt er (naast de uitvoering van de Wmo) taken bij zoals de Jeugdzorg en AWBZ en moet dus méér doen met minder geld. De gemeente Nijmegen wil zo min mogelijk korten op de zorg die mensen krijgen. Daarom zoekt de gemeente naar manieren om zorg en welzijn anders te organiseren. Met maatschappelijk opdrachtgeverschap staat het resultaat voor de samenleving centraal en niet de individuele organisaties met hun eigen werkwijzen en specifiek aanbod. Alle partijen krijgen een nieuwe rol. De gemeente schetst het beoogde resultaat, maar laat de route daar naar toe over aan organisaties, verenigingen, groepen inwoners en bedrijven. Deze partijen worden veel meer dan voorheen aangesproken op hun expertise, creativiteit en gezamenlijke verantwoordelijkheden.

 

Bron: gemeente Nijmegen, 23 mei 2013

 

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media