LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Aanleg Dorpensingel Oost vanaf 2015 mogelijk

Dinsdag 14 Juni 2011 | reacties 0
ovatondeluchtfotorv-mei-2009

Met het besluit tot aanleg van de Dorpensingel Oost, de weg die Bemmel een rechtstreekse verbinding biedt met de Prins Mauritssingel, zet Nijmegen een belangrijke stap in het completeren van de verkeersstructuur in Nijmegen Noord. De planning is om zo spoedig mogelijk, waarschijnlijk in 2015, met de aanleg van de Dorpensingel te starten. De Dorpensingel vermindert de verkeershinder in de woongebieden in Lent met zo’n 30 %. Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen schat de aanlegkosten van de weg op zo’n vijf miljoen euro, exclusief eventuele kosten van milieumaatregelen.

Nijmegen wil de Dorpensingel aanleggen in combinatie met een knip in de Vossenpelssestraat in Lent. De oude kern Lent heeft dan niet langer last van doorgaand verkeer tussen Bemmel en de Prins Mauritssingel, en de verkeersveiligheid wordt beter. Daarnaast komt er een rechtstreekse aansluiting van de Parmasingel op de Waalbrug/Prins Mauritssingel. Deze extra aansluiting zorgt voor een goede verbinding vanuit het zuidelijke deel van de Waalsprong met de Prins Mauritssingel en voor een betere doorstroming op de Prins Mauritssingel. Dit is ook belangrijk vanuit het oogpunt van leefbaarheid en milieu-eisen.

Geschiedenis Dorpensingel Oost
In een begin 2010 aangenomen motie drong de Nijmeegse gemeenteraad aan op het zo snel mogelijk in gang zetten van de voorbereidingen tot aanleg van de Dorpensingel Oost. Onderzocht is daarbij ook of een rechtstreekse aansluiting van de Parmasingel op de Prins Mauritssingel nodig zou zijn.

Voor het overzicht alternatieven verkeersstructuur Waalsprong klik hier .

Het college is met deze opdracht aan de slag gegaan en adviseert de gemeenteraad na een doorrekening van de verkeersmodellen om behalve de Dorpensingel, ook de aansluiting van de Parmasingel op de Prins Mauritssingel aan te leggen. Hiermee wordt het verkeer op de Prins Mauritssingel beter gespreid en is er een betere doorstroming bij Knoop Lent. Daarnaast zou het schrappen van de aansluiting Parmasingel- Prins Mauritssingel extra verkeer trekken naar de Laauwikstraat en de Griftdijk Zuid, terwijl de woongebieden Veur-Lent, De Stelt, De Schans, Citadel en het gebied ten zuiden van de Laauwikstraat slechter bereikbaar zouden worden.
Het rijk betaalt binnen het project Dijkteruglegging de aansluiting Parmasingel – Prins Mauritssingel; dit ter compensatie van het verdwijnen van de huidige op- en afrit ter hoogte van de Griftdijk Zuid en de Bemmelsedijk.

Als de gemeenteraad instemt met de plannen, wil het college de komende jaren geld gaan reserveren voor de aanleg van de Dorpensingel, en in overleg treden met gemeente Lingewaard om te komen tot daadwerkelijke realisering van de Dorpensingel Oost en de knip in de Vossenpelssestraat.

 

Bron: persbericht gemeente Nijmegen 14 juni 2011

« Terug naar het overzicht

Reacties


Geen reacties gevonden.

Plaats een reactie


« Terug naar het overzicht

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media