LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

verkeer op griftdijk De Waalsprong is volop in ontwikkeling. Het plassengebied De Waaijer wordt aangelegd en er worden woningen gebouwd, bijvoorbeeld in Grote Boel en nieuw te ontwikkelen gebied Hof van Holland. Dit betekent ook dat het verkeer in de toekomst zal toenemen.

 

Daarom is in de eerste helft van 2016 gekeken naar een aanpassing van de verkeersstructuur in de westflank van de Waalsprong, waarbij de Griftdijk bijzondere aandacht heeft gekregen. Er is een visie uitgewerkt om een knip te realiseren op de Griftdijk, om zo het verkeer beter te reguleren. Omwonenden en andere belangstellenden zijn hier middels drie informatie- en discussieavonden bij betrokken.

 

 • Februari 2016
  De eerste informatieavond vond plaats in februari 2016. Ruim 250 geinteresseerden bezochten deze avond. Het projectteam presenteerde als inleiding de huidige en verwachte verkeersstromen op de Griftdijk. Er werd uitleg gegeven over de verkeersproblematiek en het raadsbesluit uit 2007: een knip in de Griftdijk. Samen met de aanwezigen zijn de belangrijkste problemen en oplossingen besproken.

  Een bundeling van alle suggesties en vragen die tijdens en naar aanleiding van de informatieavond aangeleverd zijn, leest u hier.
   
 • April 2016
  Op dinsdag 5 april vond een tweede informatieavond plaats. De presentatie van deze avond kunt u hier terugkijken. Het verslag leest u hier.
   
 • Mei 2016
  Op 24 mei is door het projectteam is het voorstel gepresenteerd dat is uitgewerkt, mede met behulp van de input die op voorgaande informatieavonden is opgehaald. Hier vindt u de stukken met betrekking tot deze avond:
  - Presentatie 24 mei 2016
  - Verslag van de avond
  - Document met vragen en antwoorden
   
 • Juni 2016
  Het plan is inmiddels uitgewerkt in een voorstel, dat op 13 juni is voorgelegd aan het College van B&W. U leest er meer over in het nieuwsbericht. U kunt ook rechtstreeks naar het collegevoorstel via de collegeagenda (zie punt 3.6).

 

Het plan wordt ook nog voorgelegd aan de gemeenteraad, naar verwachting zal dat nog voor de zomer plaatsvinden. Als ook de raad instemt met het voorstel, is het plan definitief. Uitvoering ervan zal op zijn vroegst medio 2017 plaats vinden. Via de algemene nieuwsberichten op de site, en via  Waalsprong Actueel houden we u uiteraard op de hoogte van deze ontwikkelingen.

 

 

 


 

Nieuwsberichten

Eerder zijn over dit onderwerp nieuwsberichten verschenen. U leest ze hieronder.

 

Nieuwsbericht aankondiging informatieavond

 

Nieuwsbericht verslag informatieavond

 

Nieuwsbericht tweede informatieavond

 

Nieuwsbericht 13 juni 2016 over het planvoorstel

 

 

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media