LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Verkeersstructuur Oostflank Waalsprong

Op 24 mei jongstleden vond een informatieavond plaats van de gemeente Nijmegen over de verkeersstructuur aan de oostzijde van de Waalsprong. Wethouders Tiemens en Velthuis beantwoordden er vragen van bewoners.

 

Voorlopig geen Dorpensingel

Tijdens de informatieavond is uitgelegd, dat het aanleggen van de Dorpensingel voorlopig niet haalbaar is gebleken. Het plan voor deze oostelijke tak aan het Keizer Augustusplein (ovatonde) wordt niet afgeschreven, maar voorlopig in de la gelegd. Dit vanwege enerzijds een financieringstekort en anderzijds het feit dat er bij de gemeente Lingewaard momenteel geen draagvlak voor is en de gemeente Nijmegen heeft hier geen bevoegdheid heeft.. Het tracé voor aanleg van de Dorpensingel blijft wél mogelijk in de toekomst; het tracé zal niet voor andere bestemmingen worden ingezet. Tijdens de informatieavond zijn veel vragen gesteld over de gevolgen van besluit om voorlopig de Dorpensingel niet aan te leggen. Er is door veel mensen sterk aangedrongen op maatregelen die de omvang van het doorgaand verkeer beperken. Het verslag van de avond vindt u hier.

 

Hoe nu verder

De gemeente Nijmegen wil - om verkeersdruk in de oostflank van Lent beheersbaar te houden -  op korte termijn snelheidsremmende maatregelen treffen op de route Laauwikstraat (het deel ten oosten van de Turennesingel) en Vossenpelssestraat (tot aan Bekkersland). Ook wordt de mogelijkheid  van een knip in de Vossenpelssestraat op Nijmeegs grondgebied verkend. Naar aanleiding van deze plannen en de reacties op de informatieavond worden de volgende zaken uitgewerkt:

 

  • B&W van Nijmegen zoeken nogmaals contact met de gemeente Lingewaard voor bestuurlijk overleg over dit onderwerp.
  • Het onderwerp wordt besproken tijdens de Politieke Avond op 28 juni (kijk op https://nijmegen.raadsinformatie.nl/ voor agenda en stukken).
  • Er wordt een plan uitgewerkt om op korte termijn tijdelijke verkeersremmende maatregelen (30 km-gebied) te treffen in de Laauwikstraat (het deel ten oosten van de Turennesingel, en op de Vossenpelssestraat (tot aan Bekkersland). Omwonenden worden na de vakantieperiode uitgenodigd voor een informatieavond om op die plannen te reageren.
  • Daarnaast wordt gewerkt aan een definitieve inrichting van de Vossenpelssestraat als 30 km-zone. Uitvoering van deze plannen zal gelijktijdig plaatsvinden met grootschalige rioleringswerkzaamheden, naar verwachting vanaf 2018.
  • Mogelijkheden en noodzaak worden verkend voor (verschillende varianten van) een knip in de Vossenpelssestraat binnen de grenzen van de gemeente Nijmegen.

Los van het onderwerp rond de verkeersstructuur worden - zoals aangekondigd - bewoners van Vossenpels-Noord uitgenodigd voor een bijeenkomst over de invulling van dit gebied voor woningbouw.

 

Vragen

Tijdens de informatieavond zijn verschillende vragen ingediend, en ook zijn achteraf reacties aangeleverd. Deze worden individueel behandeld en binnenkort beantwoord aan de vragenstellers. Op de avond zelf zijn ook enkele aanwezigen geweest, die onvolledige gegevens hebben achtergelaten. Helaas kunnen daardoor de vragen niet beantwoord worden. Heeft u na het lezen van het verslag toch nog vragen, dan zijn de welkom via redactie@waalsprong.nl.

                                            

aanvulling 5 juli 2017

Artikel in de gemeentelijke nieuwsbrief
Naar aanleiding van de Politieke avond van 28 juni is door de gemeente Nijmegen teruggekoppeld over bespreking van de brief aan de gemeenteraad. U leest het artikel via deze link

                                    

Meer informatie

Via deze pagina en de nieuwsbrief van de Waalsprong houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Voor vragen over dit onderwerp mailt u naar redactie@waalsprong.nl.

 

 

 

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media