LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

De Waaijer


De Waaijer, het natuur- en recreatiegebied in de Waalsprong, loopt als een groene long tussen het stedelijke Lent en dorpse Oosterhout. Het wordt de ideale plek om tot rust te komen en te genieten van de natuur. De Waaijer verbindt de nieuwe wijken in Lent en Oosterhout met park Lingezegen, het regionale park tussen Arnhem en Nijmegen, maar ook met het rivierenpark dat is ontstaan door de aanleg van de Spiegelwaal en met de Oosterhoutse Waarden.

 

Overzicht de waaijer

 

Drie waterplassen
De Waaijer wordt een gevarieerd groengebied met water, oevers, strand, bos, speelweiden en woningen. Midden in het gebied komen drie grote waterplassen, samen ongeveer 60 ha groot. De Zandse plas, de Lentse plas en de Oosterhoutse plas. Ze zijn een belangrijk onderdeel van het watersysteem van de Waalsprong; het opslaan en natuurlijk zuiveren van het verzamelde regenwater en kwel.

 

Inrichting van de plassen

Voor de Lentse Plas is besloten dat er zwemwater komt, de Lentse Plas wordt niet verondiept. Op z’n vroegst kan in 2018 in de Lentse Plas gezwommen worden.

 

Het Waterschap heeft goedkeuring gegeven aan verondieping van de Zandse en Oosterhoutse Plas ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2016-9219.html). De gemeente Nijmegen gaat de plannen uitwerken tot een ontwerp van de plassen en een uitvoeringsplan. De verwachting is dat we in het eerste kwartaal van 2017 meer duidelijkheid kunnen geven over de oeverinrichting van de plassen en de wijze van verondieping.

 

De gemeente Nijmegen heeft contact met de Wijkraad Lent, de Belangengroep Schone Waaijer, waterschap Rivierenland en de Provincie Gelderland over de Waaijer.

 

  

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media