LentOosterhoutLandschapszoneHof van Holland

Heeft u deze woningen ook al gezien?

Woningzoeker

Op zoek naar een woning, maar u weet niet waar naar u moet zoeken? Laat ons u helpen. Vult u de onderstaande vragen in en wij doen u een voorstel.

Ik zoek een ...
Ik wil graag in ... wonen

Nieuwsbrief

Werk in uitvoering

 

In een nieuwbouwwijk waar nog volop wordt gebouwd, komt het voor dat een weg of fietspad tijdelijk wordt afgesloten en auto’s of fietsers worden omgeleid. Via  deze webpagina kunnen wij u van de meest actuele informatie voorzien.

 

Kijk voor meer werk in uitvoering in Nijmegen op de site van de Gemeente Nijmegen.

 

Werkzaamheden woonrijpmaken Vossenpels - 30 januari 2017
 

De Gemeente Nijmegen gaat de wijk “Vossenpels” Woonrijp maken. Dit betekent dat de definitieve bestrating wordt aangelegd en de wijk verder wordt ingericht. In opdracht van Gemeente Nijmegen zal Willems Winssen B.V. deze werkzaamheden uitvoeren.

 

De werkzaamheden van weggedeelte nr 1 gaan vanaf 31 januari 2017 van start. Zie onderstaande tekening. Hierdoor is uw woning in mindere mate bereikbaar.

 

woonrijp maken vossenpels 2017

 

Naar verwachting zullen de werkzaamheden ca 4 à 5 weken duren. Let wel, dat deze planning weersafhankelijk is.

 

Uw woning blijft uiteraard te allen tijde te voet bereikbaar. Wij verzoeken u, uw auto voor aanvang van de werkzaamheden elders te parkeren, eventueel op aanwijzing van de uitvoerder op het werk. Tevens verzoeken wij u de afvalcontainers de avond voor inzameling aan de straat te zetten, zodat wij deze tijdig op een centrale plaats voor de vuilinzameling kunnen plaatsen.

 

Wij danken u voor uw begrip. Voor vragen over de planning en bereikbaarheid van uw woning kunt u terecht bij de uitvoerder ter plaatse; Frank de Waal, te bereiken op 0487-521374.

 

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Pol van Gemeente Nijmegen, te bereiken op 14024.

 

--------------------

 

Werkzaamheden woonrijpmaken De Stelt - 24 januari 2017
 

De aannemer is bezig met de aanleg van de definitieve inrichting van de Jan Anne Beijerinckstraat en de Coenraad Weckestraat in De Stelt in Lent. Doordat de vorst is ingetreden, ligt het werk momenteel buiten stil. Aangezien de weersomstandigheden gunstig lijken, zullen de werkzaamheden volgende week waarschijnlijk weer hervat worden. Naar verwachting zal de aannemer dit gedeelte straatwerk rond 10 februari gereed hebben, en kunnen bewoners vanaf dat moment weer op een normale wijze bij hun woning komen.

 

Tot die tijd, verzoeken wij de bewoners van de Jan Anne Beijericnkstraat, Turennesingel en Jan van Moockstraat, om de personenwagens te parkeren op de daarvoor gerealiseerde parkeerplaatsen, te bereiken via de Jan van Moockstraat.

 

Op onderstaande plattegrond is aangegeven, waar het straatwerk momenteel is opgebroken en niet toegankelijk is voor verkeer.

 

Voor vragen kunt u contact zoeken met a.overmars@nijmegen.nl.

 

 

woonrijp maken de stelt

----------------

 

Bouwwerkzaamheden eiland van Laauwik - 16 januari 2017

 

Appartementencomplex

Inmiddels is gestart met de bouw van 26 appartementen aan de Georges Brassensstraat op de zuidwest punt van het eiland. Trebbe Oost & Noord B.V. ontwikkelt een appartementencomplex. De appartementen zijn verdeeld over vijf bouwlagen. Tevens komen er 26 openbare parkeerplaatsen op straatniveau.

 

De bouw start in januari 2017. De voorbereidende werkzaamheden (bouwrijp maken en de aanleg van het warmtenet) zijn hiervoor inmiddels gestart. De bouwperiode loopt t/m circa november 2017. De piek qua transport van ruwbouw/gevel loopt door t/m juni 2017. Ook in de periode daarna zullen nog diverse trailers materiaal komen brengen.

 

Uitbreiding school

Begin maart 2017 zal Buko B.V. ook met de uitbreiding van basisschool de Verwondering beginnen. Het schoolplein wordt verplaatst naar het park. De bouwwerkzaamheden voor het uitbreiden van de school starten in maart 2017 en duren naar verwachting tot eind juni 2017. Het nieuwe gebouw moet na de zomervakantie in gebruik worden genomen.

 

Bouwverkeer

Om de overlast tot een minimum te beperken maken zowel Trebbe als Buko gebruik van dezelfde aanvoerroute van bouwmaterieel en materiaal. Het aanrijden gebeurt via de bestaande noordelijke  bouwweg en de Frankrijkstraat. De Georges Brassensstraat en de ontsluiting naar Vrouwe Udasingel worden zoveel mogelijk ontzien van bouwverkeer. Ook zullen Trebbe en Buko rekening houden met de aanvang en einde van de schooltijden. Daarom zal tussen 8.15 en 8.45 uur en 13.45 en 14.15 uur beperkt transport plaatsvinden.

 

Vragen

Voor vragen over de uitvoering, de planning en eventuele klachten kunt u contact opnemen met de wijkregisseur openbare ruimte Carline Westen via c.westen@nijmegen.nl of 06 52 75 17 20.

---------------

 

Woonrijp maken Vossenpels - 6 december 2016

  • Aanbrengen definitieve verharding parkeerhoven  

De aannemer is begonnen met de aanleg van de definitieve inrichting van de parkeerhoven aan de Karl Marxstraat, Georg Hegelstraat & Immanuel Kantstraat.

 

Ook de andere parkeerhoven staan op de planning om aangelegd te worden. Bij controle van de locaties van de toekomstige parkeerhoven is gebleken dat er allerlei zaken staan die daar niet thuishoren. Er staan aanhangwagens, stenen op pallets, een zeecontainer, er ligt baddinghout en er ligt grond afkomstig van kavels.

 

De gemeente verzoekt de bewoners deze materialen te verwijderen.

Indien materialen blijven liggen, brengt de gemeente de kosten voor het afvoeren van deze materialen bij de bewoners in rekening.

 

De toegangspaden, die nu gelegd zijn met industrieplaten, worden vervangen door loopschotten.  Hierdoor komt u toch bij uw achterpad.

  • Aanbrengen definitieve rijbaan Karl Marxstraat, Hannah Arendstraat, Immanuel Kantstraat & Baumgartenstraat

* Karl Marxstraat

Vanaf 10 januari 2017 start de aannemer met de aanleg van de rijbaan met haaksparkeren rondom het gebouw IEWAN. Vanaf 6 februari start de aanleg van de rijbaan aan de Karl Marxstraat. Dit zijn de geel gearceerde gedeelten in het overzicht hieronder. Deze werkzaamheden zullen circa 5 weken duren.

 

* Aanbrengen definitieve rijbaan Hannah Arendstraat, Baumgartenstraat en Immanuel Kantstraat

Met het aanbrengen van de definitie verharding, start de aannemer op 1 maart 2017 met de aanleg van de Hannah Arendstraat (duur circa 5 weken), op 29 maart 2017 met Baumgartenstraat (duur 4 weken) en circa eind april 2017 met de Immanuel Kantstraat (duur circa 2 weken). Bovenstaande werkzaamheden zijn geel gearceerd in het overzicht hieronder. De resterende wegen worden uitgevoerd zodra de bouwactiviteiten van bewoners / aannemers zijn gereed zijn.

 

De bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden wordt gewaarborgd door het leggen van loopschotten.

  • Aanvang grondwerk wadi (groen gearceerd)

Vanaf maandag 12 december 2016 start de aannemer met het grondwerk rondom de aan te leggen wadi ten noorden van de Goethestraat. Ook hier worden bewoners verzocht, om materialen op het terrein te verwijderen.   

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider 'Openbare ruimte',

de heer E. Leijenaar op 06 46406421.

 

 

woonrijpmaken vossenpels

--------------


Woonrijp maken Dalidastraat, Barbarastraat, Gilbert Becaudstraat - 1 december 2016

 

Aanvulling op 25 januari 2017

 

In verband met de vorstperiode in januari, heeft het werk ca 2 weken vertraging opgelopen. U dient bij onderstaande planning daarom deze 2 weken bij te rekenen. Betrokken bewoners worden door de aannemer geïnformeerd als opbreking hun deel van de straat nadert.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbrengen definitieve verharding Dalidastraat (5 – 23 december)

 

Deze en volgende week (week 47 – 48), brengt de aannemer de parkeerplaatsen tussen de woningen Dalidastraat 25 – 27, 28 -30 aan, om vervolgens vanaf maandag 5 december (wk 49) het laatste nog resterende (noordelijke deel) van de Dalidastraat aan te leggen.

 

Vanaf week 12 december (week 50) zal de aannemer de rijbaan in zijn geheel verwijderen om vervolgens het definitieve straatwerk aan te brengen.

 

Deze werkzaamheden zullen voor de kerstdagen gereed zijn.

 

Aanbrengen definitieve verharding (rijbaan) Barbarastraat (van 9 jan – 3 febr)

 

Vanaf 9 januari zal de aannemer de definitieve verharding (rijbaan) aan de Barbarastraat gaan aanbrengen. De aannemer zal de Barbarastraat gefaseerd gaan aanleggen, waardoor de bereikbaarheid enigszins gewaarborgd blijft. Omleidings- en tekstborden geven aan hoe u bij uw woning kan komen.

 

Aanbrengen definitieve verharding noordelijke toegangsweg (6 – 24 februari)

 

Het laatst aan te leggen definitieve verharding zal de noordelijke toegangsweg zijn. Deze werkzaamheden zullen ook gefaseerd aangelegd gaan worden, waardoor de toegang van het appartementencomplex gewaarborgd is.

 

U ziet hieronder een kaartje (klik om te vergroten)  waarin de volgorde van de werkzaamheden is aangegeven en een globale planning (met weeknummers).

 

Bewoners wordt gevraagd de auto tijdelijk op andere parkeerplaatsen in de wijk te parkeren.

 

kaartje dalidastraat

Bekijk hier het complete woningaanbod

Naar de woningzoeker
Volg ons op sociale media